Impressum

UITGAVE/PUBLICATIE VAN DE SITE

Site gemaakt, onderhouden en gehost door het agentschap Studio Plune.
Communicatiebureau: Studio Plune
3 rue Alessandro Volta, 44470 Carquefou
Tel : 02 40 56 87 55

Algemene informatie :

De website http://www.loucastel.com/ wordt gepubliceerd door :
Camping LOU CASTEL
N° Siret 401 732 284 00013
Hoofdkantoor : Castelnaud-la-Chapelle

Siret nummer 52904813400017
RCS Bergerac B 529 048 134
Aandelenkapitaal: € 40.000,00
Intracommunautair BTW-nummer: FR53529048134

Verantwoordelijk voor publicatie: Camping Le Lou Castel
Telefoon: 05 79 87 02 59
E-mail : contact@loucastel.com

Site gemaakt, onderhouden en gehost door STUDIO PLUNE

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten betreffende de oprichting en de activiteit van een internetsite na te leven.

Technische informatie:

Er wordt aan herinnerd dat het briefgeheim op het Internet niet gewaarborgd is en dat elke Internetgebruiker alle passende maatregelen moet nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het Internet circuleren.

Persoonlijke gegevens:

De door u ingevoerde informatie wordt door Camping Lou Castel geregistreerd, geanalyseerd en voor verwerking doorgegeven aan de verschillende betrokken diensten. Het kan ook worden gebruikt door Camping Lou Castel voor commerciële doeleinden.
Als u dit niet wenst, kunt u ons dat laten weten door te schrijven naar onderstaand adres. U hebt het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de op deze site verzamelde gegevens, overeenkomstig de voorwaarden van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheid. Om dit recht uit te oefenen, kunt u zich schriftelijk wenden tot de beheerder van de site op het volgende adres Camping Lou Castel Prente Garde 24250 Castelnaud-la-Chapelle.
U kunt ook de verwijdering van uw persoonsgegevens aanvragen op onze RGPD pagina om een automatische verwijdering van alle gegevens over u uit te voeren.

Copyright :

De reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de pagina’s, de gegevens en elk ander element dat de site vormt, door een of ander proces of ondersteuning die het is, is verboden en vormt zonder toestemming een vervalsing die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser kan inroepen.